Thành phố Hồ Chí Minh cắm ranh mốc Dự án đường Vành đai 3

Thành phố Hồ Chí Minh cắm ranh mốc Dự án đường Vành đai 3

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn khảo sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát thực địa Dự án Vành đai 3 tại điểm giao cắt với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.
Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông (đơn vị được giao thực hiện dư án) hoàn chỉnh pháp lý, cắm và bàn giao mốc ranh giới, bàn giao bản đồ ranh giới thu hồi đất của Dự án cho Ủy ban nhân dân các địa phương chậm nhất là ngày 30/9.

Đây là cơ sở pháp lý để lập thủ tục điều chỉnh các đồ án quy hoạch cũng như Ủy ban nhân dân các địa phương ban hành thông báo thu hồi đất, trên cơ sở đó, thực hiện các công việc tiếp theo của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, trong trường hợp đến ngày 30/9 đã có mốc ranh được duyệt, dự kiến Ủy ban nhân dân các địa phương sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đến tháng 7/2023 và tại thời điểm tháng 6/2023, Thành phố cần có nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tập trung (không phân bổ theo từng đợt) để kịp thời chi trả cho hộ dân.

Căn cứ phụ lục về danh mục các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thì Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành Đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chi Minh có tổng mức đầu tư là 25.610 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện thí điểm chính sách tái định cư cho Dự án Vành đai 3 theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Trong đó, đối với giá căn hộ, nền đất bố trí tái định cư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phê duyệt giá tái định cư trước khoảng 6 tháng so thời điểm phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ.

Đối với các trường hợp nhận tái định cư bằng nền đất, giao Hội đồng bồi thường của dự án căn cứ vào tiến độ xây dựng nhà của hộ dân để tạm ứng một phần tiền bồi thường, hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc hoặc tiền bồi thường, hỗ trợ về đất (nếu có chênh lệch lớn hơn tiền nền đất tái định cư) cho hộ dân để có điều kiện xây dựng nhà mới nhưng thời gian xây dựng không quá 6 tháng. Đồng thời, giám sát tiến độ xây dựng nhà của các hộ dân, bảo đảm số tiền tạm ứng được sử dụng đúng mục đích.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, thống kê toàn dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.863 hộ bị ảnh hưởng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, khoảng 1.476 hộ dự kiến phải bố trí tái định cư, riêng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 741 hộ thuộc diện tái định cư liên quan đến địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914 297 695