Những đối tượng nào được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội?

Những đối tượng nào được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội?

(Xây dựng) – Những đối tượng nào được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội là những câu hỏi được nhiều người thắc mắc. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để làm rõ những thắc mắc của mình.

Những đối tượng nào được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội?

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những đối tượng được hưởng ưu đãi mua nhà ở xã hội.

Theo Khoản 2.1, Điều 2 Công văn số 1551/BXD-QLN ngày 20.4.2023 của Bộ Xây dựng “Về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư” quy định đối với đối tượng cá nhân như sau:

– Trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014, theo đó đối tượng được vay vốn là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở:

+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

+ Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

+ Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Luật Nhà ở;

+ Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

– Trường hợp mua nhà ở tại các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, cụ thể là: chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Như vậy, những đối tượng nêu trên được vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914 297 695