Đầu tư lớn vào sân bay Long Thành, ông trùm hàng không ACV lãi kỷ lục quý 3

Đầu tư lớn vào sân bay Long Thành, ông trùm hàng không ACV lãi kỷ lục quý 3

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ACV đạt 14.985 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 7.007 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) ghi nhận 5.328 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng dịch vụ hàng không đóng góp 4.418 tỷ đồng, chiếm 83% doanh thu. Doanh thu từ dịch vụ phi hàng không và bán hàng.

Lợi nhuận gộp đạt 3.331 tỷ đồng, tăng 40% so với quý 3/2022. Biên lãi gộp được cải thiện, tăng từ 57% lên 63%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 929 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với 680 tỷ đồng.

Trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 2.763 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý lãi kỷ lục của công ty. Theo ACV, kết quả kinh doanh khởi sắc đến từ việc thị trường hàng không quốc tế hồi phục.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, lãnh đạo ACV cũng dự báo năm nay khách quốc tế đạt khoảng gần 80% năm 2019, tương đương 30 triệu lượt. Công ty hy vọng từ quý 2, khách Trung Quốc sẽ bắt đầu vào Việt Nam và đã có tín hiệu nối lại các chuyến bay từ các thành phố của Trung Quốc đến sân bay Cam Ranh, Đà Nẵng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ACV đạt 14.985 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế đạt 7.007 tỷ tăng lần lượt 74% và 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của ACV đạt 65.561 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 32.313 tỷ đồng, chiếm 49% tài sản. 9 tháng đầu năm, công ty nhận về gần 1.262 tỷ đồng tiền lãi.

Cuối quý 3, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đã tăng 47% so với đầu năm lên 9.250 tỷ đồng. Trong đó, phải thu của Vietjet 3.443 tỷ đồng, Bamboo Airways hơn 2.008 tỷ đồng, Vietnam Airlines gần 1.838 tỷ đồng.

Việc thực hiện các dự án trọng điểm của ngành hàng không cũng khiến chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV tăng 46% lên 6.852 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành (giai đoạn 1) là lớn nhất với 4.746 tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, nợ phải trả của ACV hơn 16.495 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 10.750 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn từ các nguồn vốn ODA bằng đồng yen Nhật. Tổng chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm gần 50 tỷ đồng tỷ đồng. ACV khẳng định, công ty có khả năng thanh toán tất cả các khoản nợ vay.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 49.066 tỷ đồng bao gồm 21.198 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914 297 695