Chính phủ phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chính phủ phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội các địa phương sẽ hoàn thành là 1,06 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 – 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, ng nhân khu ng nghiệp giai đoạn 2021 – 2030″. Đề án có hiệu lực từ ngày 3.4.

Một khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

Một khu nhà ở xã hội tại Bến Cát Bình Dương

Theo đề án, thời gian qua thị trường bất động sản, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; sức mua và thanh khoản giảm mạnh, thiếu dòng tiền; thiếu nguồn cung nhà ở đi liền với cơ cấu sản phẩm nhà ở không hợp lý. Dư thừa sản phẩm, phân khúc cao cấp trong khi thiếu nhà ờ vừa túi tiền, đặc biệt thiếu nhà ở cho ng nhân, nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, giá nhà tăng liên tục vượt quá khả năng tài chính của đa số người dân; lượng giao dịch, thanh khoản bất động sản giảm mạnh trong quý 3/2022 và có dấu hiệu trầm lắng, “đóng băng” cho đến nay.

Chủ đầu tư được quyết định giá bán, thuê mua

Về giải pháp, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở ng nhân trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở xã hội.

Nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và sửa đổi luật Nhà ở 2014 đồng bộ với luật Đất đai sửa đổi, luật Đấu thầu sửa đổi…

Cụ thể, về việc dành quỹ đất làm nhà ở xã hội, nhà ở cho ng nhân, sửa đổi theo hướng khi lập, phê duyệt quy hoạch phải xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh và cấp huyện; đảm bảo quỹ đất; bổ sung quy định quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà lưu trú ng nhân…

Về tín dụng phát triển nhà ở xã hội, xác định đây là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung, dài hạn của địa phương.

Trước mắt, tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở ng nhân vay. Lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 – 2% so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank).

Sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư thực chất hơn, theo hướng đối với phần 20% diện tích đất thương mại trong dự án nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không phải hạch toán chung vào cả dự án; được hạch toán các chi phí hợp lý, hợp lệ trong quá trình đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội vào giá thành.

Ngoài ra, sửa đổi quy định “các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng” theo hướng không bắt buộc chủ đầu tư phải dành quỹ nhà ở để cho thuê. Phương án kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) do chủ đầu tư quyết định.

Với giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án được xác định giá và có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt giá bán, cho thuê, cho thuê mua; đồng thời bổ sung quy định về nguyên tắc điều chỉnh giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trong trường hợp điều chỉnh tăng, giảm tổng mức đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Những ai được mua nhà ở xã hội?

Đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội gồm: ng nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu ng nghiệp, cụm ng nghiệp, khu chế xuất, khu ng nghệ cao (sau đây gọi chung là khu ng nghiệp) và doanh nghiệp sản xuất trong khu ng nghiệp; có cơ chế chính sách riêng để phát triển loại hình nhà lưu trú cho ng nhân thuê. Bổ sung đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho người lao động tại đơn vị mình thuê.

Với các loại dự án nhà ở xã hội, bao gồm khu nhà ở xã hội và khu đô thị nhà ở xã hội: bổ sung quy định hình thức phát triển nhà lưu trú ng nhân, nhà ở lực lượng vũ trang.

Bộ Xây dựng cho biết, để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỉ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa. Do vậy, cần tập trung và ưu tiên tín dụng để cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở ng nhân đảm bảo ng tác an sinh xã hội.

Bộ này cũng đề xuất quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho ng nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng…

1,2 triệu ng nhân có nhu cầu nhà ở

Bộ Xây dựng cho biết, đã có 60 địa phương gửi báo cáo liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở. Cụ thể, tổng hợp nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, ng nhân khu ng nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021 – 2030 vào khoảng 2,4 triệu căntrong đó, giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 1,24 triệu căn, giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 1,16 triệu căn.

Trong đó, đối với nhà ở ng nhân, theo báo cáo của Bộ KH-ĐT và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay trên phạm vi cả nước có 392 khu ng nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 119.900 ha; trong đó có 286 khu ng nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 85.200 ha và 106 khu ng nghiệp đang xây dụng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 34.700 ha. Có khoảng hơn 2,7 triệu ng nhân đang làm việc tại các khu ng nghiệp, trong đó có khoảng 1,2 triệu ng nhân có nhu cầu về nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng, dù đã có nhiều chính sách tháo gỡ, song việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở ng nhân vẫn còn nhiều vướng mắc như quy định dành quỹ đất 20% ở các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị; xác định giá nhà ở xã hội; các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư; đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội…

Ngân sách T.Ư chưa bố trí được đầy đủ nguồn vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội, nhà ở ng nhân. Theo đó, vốn bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020 đạt thấp, khoảng 3.163 tỉ đồng trên tổng số 9.000 tỉ đồng (chỉ đáp ứng khoảng 35% so với nhu cầu)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914 297 695